Α.Μ. 19-060 GREECE TELECOM ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

Υπηρεσίες
A.0101 Δίκτυο Σταθερής υπηρεσίας Ηλεκτρονικών επικοινωνιών
A.0102 Δίκτυο μετάδοσης σημάτων επίγειας ψηφιακής ευρυεκπομπής, με χρήση συχνοτήτων για την εκπομπή τηλεοπτικού σήματος
A.0103 Δίκτυο Κινητής Υπηρεσίας Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών
A.0104 Εικονικός Πάροχος Δικτύου Κινητής Υπηρεσίας Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών
A.0105 Δίκτυο Σταθερής Δορυφορικής Υπηρεσίας
A.0106 Δίκτυο Κινητής Δορυφορικής Υπηρεσίας
A.0107 Ασύρματα συστήματα πρόσβασης ευρέως καναλιού, και των WLAN
A.0108 Δίκτυο μετάδοσης σημάτων επίγειας ψηφιακής ευρυεκπομπής, με χρήση συχνοτήτων για την εκπομπή ραδιοφωνικού σήματος
B.0101 Παροχή Μισθωμένων Γραμμών
B.0102 Εκμίσθωση χωρητικότητας
B.0103 Παροχή ιδεατού ιδιωτικού δικτύου (VPN)
B.0104 Παροχή Ευρυζωνικής Πρόσβασης/πρόσβασης στο διαδίκτυο
B.0105 Μετάδοση δεδομένων
B.0107 Υπηρεσίες Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου
B.0108 Υπηρεσίες Πολυμεσικής Πληροφόρησης συμπεριλαμβανομένων SMS (Short Messaging Service) / MMS (Multimedia Messaging Service) Προστιθέμενης Αξίας
B.0109 Δορυφορική συλλογή ειδήσεων (Satellite News Gathering)
B.0110 Επίγεια συλλογή ειδήσεων (ENG)
B.0111 Παροχή υπηρεσιών διασύνδεσης μεταξύ δικτύων διαφόρων Φορέων
B.0112 Παροχή Διασυνοριακών Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών
B.0202 Υπηρεσίες φωνής που παρέχονται μέσω διαδικτύου
B.0203 Υπηρεσίες Τηλεφωνικών Υπηρεσιών μέσω Προπληρωμένου χρόνου ομιλίας
B.0204 Υπηρεσίες αυτόματης επανάκλησης (Call-back)
B.0206 Παροχή υπηρεσιών τηλεφωνικού καταλόγου
B.0301 Υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών σε αεροσκάφη
B.0302 Υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών σε πλοία
B.0401 Άλλες Σταθερές Υπηρεσίες Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών
B.0402 Άλλες Κινητές Υπηρεσίες Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών
B.0403 Άλλες Σταθερές Δορυφορικές Υπηρεσίες
B.0404 Άλλες Κινητές Δορυφορικές Υπηρεσίες
B.0405 Άλλες Υπηρεσίες Ραδιοεπικοινωνιών (όπως τηλεματικής - τηλεμετρίας - ραδιοεντοπισμού) - Διευκρινίστε