Α.Μ. 16-052 EPEXERGASIA

Υπηρεσίες
A.0103 Δίκτυο Κινητής Υπηρεσίας Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών
A.0107 Ασύρματα συστήματα πρόσβασης ευρέως καναλιού, και των WLAN
B.0102 Εκμίσθωση χωρητικότητας
B.0104 Παροχή Ευρυζωνικής Πρόσβασης/πρόσβασης στο διαδίκτυο
B.0105 Μετάδοση δεδομένων
B.0106 SMS (Short Messaging Service) / MMS (Multimedia Messaging Service)
B.0107 Υπηρεσίες Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου
B.0108 Υπηρεσίες Πολυμεσικής Πληροφόρησης συμπεριλαμβανομένων SMS (Short Messaging Service) / MMS (Multimedia Messaging Service) Προστιθέμενης Αξίας
B.0111 Παροχή υπηρεσιών διασύνδεσης μεταξύ δικτύων διαφόρων Φορέων
B.0201 Παροχή Τηλεφωνικών Υπηρεσιών - Συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών καρτοκινητής τηλεφωνίας
B.0202 Υπηρεσίες φωνής που παρέχονται μέσω διαδικτύου
B.0203 Υπηρεσίες Τηλεφωνικών Υπηρεσιών μέσω Προπληρωμένου χρόνου ομιλίας
B.0204 Υπηρεσίες αυτόματης επανάκλησης (Call-back)
B.0205 Παροχή κοινόχρηστων τηλεφώνων στο κοινό (συμπεριλαμβανομένων call shop)