Α.Μ. 13-017 TERRACOM INFORMATICS LTD

Υπηρεσίες
B.0106 SMS (Short Messaging Service) / MMS (Multimedia Messaging Service)
B.0403 Άλλες Σταθερές Δορυφορικές Υπηρεσίες
B.0404 Άλλες Κινητές Δορυφορικές Υπηρεσίες