Α.Μ. 07-169 ΣΗΦΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Υπηρεσίες
A.0101 Δίκτυο Σταθερής υπηρεσίας Ηλεκτρονικών επικοινωνιών
A.0103 Δίκτυο Κινητής Υπηρεσίας Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών
A.0104 Εικονικός Πάροχος Δικτύου Κινητής Υπηρεσίας Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών
A.0105 Δίκτυο Σταθερής Δορυφορικής Υπηρεσίας
A.0106 Δίκτυο Κινητής Δορυφορικής Υπηρεσίας
A.0107 Ασύρματα συστήματα πρόσβασης ευρέως καναλιού, και των WLAN
B.0101 Παροχή Μισθωμένων Γραμμών
B.0102 Εκμίσθωση χωρητικότητας
B.0103 Παροχή ιδεατού ιδιωτικού δικτύου (VPN)
B.0104 Παροχή Ευρυζωνικής Πρόσβασης/πρόσβασης στο διαδίκτυο
B.0105 Μετάδοση δεδομένων
B.0106 SMS (Short Messaging Service) / MMS (Multimedia Messaging Service)
B.0107 Υπηρεσίες Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου
B.0108 Υπηρεσίες Πολυμεσικής Πληροφόρησης συμπεριλαμβανομένων SMS (Short Messaging Service) / MMS (Multimedia Messaging Service) Προστιθέμενης Αξίας
B.0109 Δορυφορική συλλογή ειδήσεων (Satellite News Gathering)
B.0110 Επίγεια συλλογή ειδήσεων (ENG)
B.0111 Παροχή υπηρεσιών διασύνδεσης μεταξύ δικτύων διαφόρων Φορέων
B.0201 Παροχή Τηλεφωνικών Υπηρεσιών - Συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών καρτοκινητής τηλεφωνίας
B.0202 Υπηρεσίες φωνής που παρέχονται μέσω διαδικτύου
B.0203 Υπηρεσίες Τηλεφωνικών Υπηρεσιών μέσω Προπληρωμένου χρόνου ομιλίας
B.0204 Υπηρεσίες αυτόματης επανάκλησης (Call-back)
B.0205 Παροχή κοινόχρηστων τηλεφώνων στο κοινό (συμπεριλαμβανομένων call shop)
B.0206 Παροχή υπηρεσιών τηλεφωνικού καταλόγου
B.0301 Υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών σε αεροσκάφη
B.0405 Άλλες Υπηρεσίες Ραδιοεπικοινωνιών (όπως τηλεματικής - τηλεμετρίας - ραδιοεντοπισμού) - Διευκρινίστε